Start landelijke uitrol twintig iDiensten voor slim stads-en wegbeheer

3e landelijke Summit 2018 "Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service"

Vrijdag 2 november 2018 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Voor stadsbeheerders, wegbeheerders en bedrijven

Voeg deze bijeenkomst toe aan uw Outlook agenda

 

Geachte heer/mevrouw,

Op vrijdag 2 november 2018 van 09.30 tot 15.30 uur organiseren 14 private partijen en 6 decentrale overheden i.s.m. het Ministerie I&W / DG Mobiliteit een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”.

De bijeenkomst heeft twee hoofddoelen:

  1. Stads- en wegbeheerders informeren over de nu beschikbare landelijke diensten.
  2. Het starten met de landelijke toepassing van deze diensten. 


Daarnaast is er veel ruimte voor een dialoog tussen bedrijven en (decentrale) overheden die deze diensten kunnen gaan leveren en zouden willen afnemen. Ook zal in de dialoog worden aangetoond dat met het afnemen van landelijke iDiensten door overheden het voldoen aan maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger wordt en veel kosteneffectiver is. 

Graag nodigen wij u uit voor deze Summit 2018. Lees verder

De expertise van stadsbeheerders, wegbeheerders en bedrijven stellen wij zeer op prijs!

Meld u nu aan


Namens alle partijen, 

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering
Provincie Noord-Holland

Video summit