Welkom

Summit “Mobility, Safety and Smart Centres as a Service” 2017

24 maart 2017 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodigen wij u uit voor een bijzonder moment. Op vrijdag 24 maart van 09.30 tot 16.00 uur organiseren 13 private partijen en 6 decentrale overheden een eerste landelijke bijeenkomst over de diensten die zij gezamenlijk verkennen en ontwikkelen voor Mobility, Safety and Smart Centres as a Service”.

Ons doel van deze landelijke bijeenkomst is - daar waar mogelijk het programma te versterken en andere private- en publieke partijen vanuit de eigen ambities te binden aan het programma.

Wij ontvangen u graag op onze Summit 2017.

(Lees verder...)

Meld u nu aan (klik hier)!

Het thema van de Summit 2017 is: Mobility, Safety and Smart Centres as a Service”.

De diensten “as a service”  hebben betrekking op de volgende domeinen:

 1. Bedienen en bewaken van tunnels;
 2. Op afstand bedienen en bewaken van bruggen en sluizen;
 3. Uitvoeren van operationeel en tactisch verkeersmanagement;
 4. Uitvoeren van stadstoezicht en -beheer;
 5. Organiseren van crowdmanagement en/of cameratoezicht;
 6. Verzorgen van parkeerbeheer.

Met het ontwikkelen van deze diensten willen de publieke en private partijen een transitie bewerkstelligen die alleen gezamenlijk kan worden gerealiseerd:

 • Van: in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein;

 • Naar: geïntegreerde diensten door private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.

Met deze transitie kunnen de netwerkprestaties over de geïntegreerde en steeds meer samenhangende domeinen van weg- en stadbeheerders verbeteren (tot 5-15% in drukke stedelijke gebieden) en kunnen de structurele publieke exploitatiekosten van centrale bediening in Nederland worden gereduceerd (tot 10-20% oftewel ca. € 20-25 miljoen per jaar).

Begin 2016 is door de 13 + 6 partijen een gezamenlijk ‘Network of Living Labs’ opgezet om o.b.v. publiek-private financiering met steun van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in de praktijk te testen of de diensten werken.

Om de onderwerpen verder te kunnen verdiepen worden er tijdens deze landelijke bijeenkomst naast een plenair programma Kennis sessies georganiseerd. Daar:

 • wordt u als deelnemer breed geïnformeerd over het programma, de (beoogde) producten en diensten;

 • kunt u de eerste resultaten zien en ervaren;

 • kunt u samen met andere private- en publieke partijen in dialoog gaan over de diensten, om deze ook / meer te laten aansluiten bij hun eigen ambities en behoeften;

 • wordt het aanbod van, en vraag naar dergelijke diensten afgestemd met andere publieke partijen;

 • worden verbindingen gelegd met eigen (ambities voor) diensten door andere private partijen.

Wij stellen uw aanwezigheid en expertise zeer op prijs!