Start landelijke uitrol twintig iDiensten voor slim stads-en wegbeheer

3e landelijke Summit 2018 "Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service"

Vrijdag 2 november 2018 | Congrescentrum Van der Valk Sassenheim - Leiden

Voor stadsbeheerders, wegbeheerders en bedrijven

Op vrijdag 2 november 2018 organiseerden 14 private partijen en 6 decentrale overheden i.s.m. het Ministerie I&W / DG Mobiliteit een derde landelijke bijeenkomst over de diensten die zij de afgelopen twee jaar in het landelijk programma iCentrale gezamenlijk hebben ontwikkeld en beproefd voor “Mobiliteit, Veiligheid en Slimme Centrales als een Service”.

De bijeenkomst had twee hoofddoelen:

  1. Stads- en wegbeheerders informeren over de nu beschikbare landelijke diensten.
  2. Het starten met de landelijke toepassing van deze diensten. 


Daarnaast was er veel ruimte voor een dialoog tussen bedrijven en (decentrale) overheden die deze diensten kunnen gaan leveren en zouden willen afnemen. Ook werd in de dialoog  aangetoond dat met het afnemen van landelijke iDiensten door overheden het voldoen aan maatschappelijke beleidsdoelen eenvoudiger wordt en veel kosteneffectiver is. 

Voor alle overige informatie over het landelijk programma iCentrale: klik hier   

Namens alle partijen, 

Chris de Vries
Directeur Beheer en Uitvoering
Provincie Noord-Holland

Korte impressie 3e landelijke Summit - 2 november 2018